IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

VOZOVÝ PARK

Veľkoobjemové vyklápače

• možnosť prepravy paletového tovaru a voľne loženého tovaru (obilniny, štrky, piesky)
• ťahače Scania – 45 ks

Nakladače

• Volvo L120E – 2 ks
• Volvo L180E – 3 ks
• Merlo 2 ks

Špeciálna technika

• Trojnápravová stavebná Scania 6x6
• Príves na prepravu stavebných strojov s nosnosťou 24 t

Čističe cukrovej repy

• Ropa EURO MAUS 3 – 3 ks
• Ropa EURO MAUS 4 – 2 ks